De Voedselarme plas is rijk aan planten en dieren.

Deze plas werd in 1968 gegraven voor wetenschappelijk onderzoek. Men wilde bekijken hoe de vegetatie zich ontwikkelt op de vochtige, zanderige oevers van een hoogveenplas en zich uitbreidt naar de drogere hooggelegen delen.

De eerste kiemplantjes van de struikhei en de dophei verschenen tegelijk met gewoon haarmos en ruig haarmos. De plas was lange tijd niet toegankelijk voor publiek, om de zeldzame planten te beschermen. Zo kon het  vleesetende plantje ronde zonnedauw zich uitbreiden. Verder groeit er o.a. veenpluis, cranberry en snavelzegge.

Ook dieren hebben het naar hun zin bij de plas. Er zijn regelmatig dodaarsjes en diverse soorten eenden te zien. Verder leven er veel kikkers, salamanders en libellen.