Vriendelezing

Vriendenlezing 2018

Op dinsdag 9 oktober 2018 organiseert de Vereniging Vrienden van de Hortus Henricus Munting een lezing over de aardbevingen in Groningen. Spreker is hoogleraar Prof. Dr. M.A. (Rien) Herber, hoogleraar GeoEnergy bij de Rijks Universiteit Groningen

Onderwerp van de lezing is Aardbevingen in Groningen Hoe zit dat?

Het Groninger veld is een van de grootste en langst geëxploiteerde gasvelden ter wereld.
Prof. Herber zal ingaan op het ontstaan en de geologie van het gasveld en hoe dat er nu op grote diepte uitziet. Het winnen van aardgas heeft bodemdaling en aardbevingen tot gevolg.

Vragen die aan de orde komen: hoe ontstaan die bevingen dan? Hoe uiten die aardbevingen zich aan het oppervlak en welke soort aardbevingen zijn het meest schadelijk?
Natuurlijk zal er ook aandacht zijn voor de toekomst van de gaswinning en het gevoerde beleid rond de gasproductie in het licht van de bevingen.

De lezing begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur ontvangst met koffie.

De toegang is gratis, ook voor niet-leden.

Opgave is verplicht, dit kan vóór 4 oktober 2018 via hortusharenvrienden@gmail.com 
of via postbus 159, 9750 AD Haren