Rondleiding Laarmantuin

Vriendendag

Voor leden van de Vereniging tot behoud van de Hortus ‘Henricus Munting’ is op zaterdag 28 mei de jaarlijkse Vriendendag met onder meer rondleidingen en de Algemene Ledenvergadering.