Laarmantuin

Het landschap in de tuin

Op zondag 10 december 2017 is er een themarondleiding ‘Het landschap in de tuin’.
Deze themarondleiding start om 13.00 uur en duurt maximaal 1,5 uur. Bij minder goed weer wordt de rondleiding ingekort tot een uur.

In diverse Hortustuinen is op verschillende manieren een landschap verwerkt. Dat is het geval in de Chinese tuin, de Laarmantuin, de rotstuin, de voedselarme plas en de nieuwe Hondsrugtuin. In het centrum van de 20 ha grote Hortus worden veranderingen aangebracht, waardoor een parkachtig landschap ontstaat met wat grotere graspartijen, meer zichtlijnen en eilandborders. Deze elementen van de Engelse landschapsstijl zorgen voor meer overzicht en doorzicht en laten de bijzondere solitaire bomen die er staan goed tot hun recht komen.

Tijdens de rondleiding Het landschap in de tuin komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Hoe wordt een landschap verbeeld of nagebootst?
In hoeverre laten we ons inspireren door de trends of modes in de (geschiedenis van) de tuin- en landschapsarchitectuur?
Moet de tuin lijken op de echte natuur of willen we een cultuurlandschap verbeelden?
Willen we dat zoveel mogelijk elementen (grondsoort, planten, mossen, insecten e.d.) kloppen of is het genoeg dat het ons eraan doet denken?
In hoeverre kunnen we de natuur zelf haar gang laten gaan?
En wat doen die kluizenaars in de tuin?

De rondleiding is gratis. De reguliere entreeprijs van de Hortus is wel van toepassing.

Lees meer over Het landschap in de tuinen van de Hortus.