Hortus krijgt wietteelt!

Vandaag viert de Hortus Haren/Groningen feest en dat is niet alleen vanwege het begin van het nieuwe zomerseizoen. De Hortus viert met name uitbundig feest omdat het lang verwachte antwoord van het Minsterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport binnen kwam met het besluit dat de Hortus botanicus Haren/Groningen was geselecteerd als een van de kwekers van medicinale cannabis en daarmee ook als leverancier van medicinale wiet en hasj aan de ziekenhuizen in de drie noordelijke provincies.

Dit ministerieel besluit kwam voor het bestuur van de Stichting Behoud Groene Hortus als geschenk uit de hemel, nu er dringend behoefte is aan fondsen om de Chinese tuin te renoveren. Voorlopig zal de bestaande, kleine kas ( ca. 100 m2) worden aangewend voor de verbouw van cannabis. De benodigde elektriciteit zal worden opgewekt door een vijftigtal zonnepanelen, die op de voormalige ijshal zullen worden geplaatst. Met vijf oogsten per jaar is de geschatte opbrengst voor de Hortus € 500.000,- Met deze extra inkomsten kan de Hortus beginnen met de restauratie van de Mingtuin, waarvan de kosten op ca. € 750.000,- worden geschat.

Maar het bestuur heeft nog meer plannen met de nieuwe bron van inkomsten. Een personeelslid vertelt dat het bestuur in gesprek is met een bank voor het afsluiten van een lening voor de bouw van een grote (2000 m2) moderne, subtropische kas, waarvan ca. 200 m2 zal worden gebruikt voor de kweek van cannabis. Deze kas is gepland op het terrein vlak naast de ingang van de Hortus in het gebied van de biotoop, waar de ganzenvijvers liggen. De subtropische kas zal verdiept worden uitgevoerd met een koepel van thermopane ruiten zodat het energieverbruik minimaal is. Het bestuur hoopt voor dit project een beroep te kunnen doen op het fonds ‘Nationaal Programma Groningen’ van 1,15 miljard euro. Dit fonds is bedoeld om de provincie Groningen leefbaarder te maken en een economische oppepper te geven.

De Hortus Haren/Groningen is zeker belangrijk voor de leefbaarheid van stad en ommeland en voor de economische activiteit in Haren. Met een nieuwe subtropische kas verwacht het bestuur dat het aantal bezoekers zal stijgen naar minstens 60.000 per jaar waarmee de exploitatie van de Hortus Haren/Groningen voor de toekomst verzekerd is!