collage aanleg hondsrugtuin

Hondsrugtuin onderdeel UNESCO Global Geopark

De Hondsrug heeft de UNESCO erfgoed status gekregen en de Hortus Haren is er trots op onderdeel te zijn van De Hondsrug Unesco Global Geopark, het enige met deze status in Nederland.

Het Geopark de Hondsrug is bijzonder omdat het ijstijdlandschap hier nog overal zichtbaar is. Het Hondsruggebied in Oost-Drenthe bestaat uit een complex van vier evenwijdig lopende kaarsrechte ruggen die van elkaar gescheiden zijn door beekdalen.

De eigenlijke Hondsrug is de meest markante heuvelrug. Hij vormt de oostrand van zandig Drenthe. Oostelijk ervan ligt het lagere vlakke veenkoloniale Hunzedal. Het Hondsruggebied is op het eind van de Saale-ijstijd, ca. 140.000 jaar geleden ontstaan.

Nadat het ijs verdwenen was bleef een landschap achter van vlakke ruggen en laagtes. Hierin ontstonden later de beekdalen. Het kale ijstijdlandschap was overal bedekt door een wisselend dikke laag gletsjerpuin. Dit gletsjerpuin bestaat uit een mengsel van klei, zand, grind en veel stenen. Deze bodemlaag noemen we keileem. Keileem bestaat voor een deel uit fijngemalen gesteente dat door de gletsjers van de rotsige ondergrond in Zweden en Finland is afgeschuurd.

Bij de Hortus in Haren is deze taaie leemlaag ca. 5 meter dik! In de keileem komen veel zwerfstenen voor. Veel zwerfstenen die voor de ingang van de Hortus liggen zijn afkomstig uit het noorden van Scandinavië.

De Hondsrugtuin wil het publiek een beeld geven van het oorspronkelijk afwisselende Hondsruglandschap. Een landschap dat circa 140.000 jaar geleden is ontstaan. Landschapsarchitect Jan Maas liet zich inspireren door Engelse tuinarchitecten uit de achttiende en negentiende eeuw die landschappen probeerden te creëren waarbij het leek alsof die er al eeuwen hadden gelegen.

De beekloop verbeeldt een meander (bocht) van de Drentsche Aa. De Hunze is een veenrivier die oostelijk van de Hondsrug in het Hunzedal stroomt), de paden verbeelden de uitgesleten looproutes van de schapen. Deze kunnen worden overgestoken via de bijzondere brug ‘De rimpeling’, een ontwerp van kunstenaar Gabriel Lester. De Hondsrugtuin is ingezaaid met een mengsel van planten die in het Hondsruggebied thuis horen. Het zal zeker tien jaar duren voordat het beoogde landschap zich zal hebben ontwikkeld. De eerste jaren zullen vooral pioniersplanten te zien zijn, en als de grond zich eenmaal “gezet” heeft, zullen andere planten verschijnen. Een gedeelte van de Hondsrugtuin zal worden ingezaaid met boreale plantensoorten,. Dit zijn soorten die hier gedurende laatste ijstijd voorkwamen. Bij de kas zijn grove dennen geplant.

Mede dankzij de volgende sponsoren is het mogelijk geweest om de tuin aan te leggen:

  • De Hondsrug Unesco Global Geopark
  • Provincie Groningen
  • Dorpsfonds Haren
  • Rabobank Stimuleringsfonds
  • Emmapleinfoundation
  • Vereniging Vrienden van de Hortus Henricus Munting
  • Dusseldorp Infra Sloop en Milieutechniek
  • De Wilde Wegenbouw

Bekijk het ontwerp van landschapsarchitect Jan Maas voor de nieuwe Hondsrugtuin in de Hortus botanicus Haren

 

Bekijk de video van de aanleg van de nieuwe Hondsrugtuin