Attachment-1 (2)

Giften

Het voortbestaan van de Hortus Haren is mede afhankelijk van organisaties en particulieren die de Hortus een warm hart toedragen. U kunt de Hortus Haren financieel steunen door eenmalig of periodiek een bedrag te schenken aan de Stichting Behoud Groene Hortus (SBGH). De stichting is een erkend goed doel met ANBI status, dat betekent dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

U mag ons ook machtigen om het bedrag per automatische incasso van uw rekening af te laten schrijven. Dat doet u door het formulier machtiging tot automatische incasso af te geven. U kunt dit formulier aanvragen bij de administratie, via administratie.sbgh@hortusharen.nl. U kunt het ingevulde en ondertekende formulier sturen naar:

Stichting Behoud Groene Hortus
afdeling Administratie
Postbus 179
9750 AD Haren