_MG_4017

Erfstelling/Legaat

Het voortbestaan van de Hortus Haren is mede afhankelijk van organisaties en particulieren die de Hortus een warm hart toedragen.

U kunt uw erfenis geheel of gedeeltelijk aan de Stichting Behoud Groene Hortus Haren nalaten. Hiertoe moet de stichting als begunstigde in uw testament worden opgenomen. Bij uw overlijden ontvangt de SBGH dan het door u bepaalde deel van uw nalatenschap.

Als u een erfstelling of legaat aan de SBGH overweegt dan kunt u contact opnemen met Douwe Wiersma, voorzitter van de SBGH. Hij is bereikbaar via 06 – 51512232.