laarmantuin

De Stichting Behoud Groene Hortus (SBGH)

De Hortus Haren is eigendom van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De Hortus speelde een belangrijke rol bij de studierichting Plantensystematiek tot deze studierichting werd opgeheven in de jaren tachtig van de vorige eeuw.

In 2002 richtte de RUG de Stichting Behoud Groene Hortus (SBGH) op die als doel heeft het in stand houden van de Hortus botanicus te Haren, in het bijzonder de natuurlijke, natuurhistorische en cultuurhistorische waarden daarvan. De SBGH kreeg de Hortus in bruikleen tot 2012 maar die periode is inmiddels verlengd tot 2020. Vanaf 2012 staat de Hortus financieel gezien op eigen benen, hoewel de RUG nog wel intensieve bemoeienis met de Hortus heeft voor wat betreft de huisvesting van het personeel en de vrijwilligers en het noodzakelijke onderhoud aan de gebouwen.

Elke dag zetten de vele vrijwilligers van de SBGH zich in om de Hortus botanicus Haren te behouden voor Noord-Nederland. Voor het voortbestaan is de Hortus echter ook afhankelijk van de inkomsten uit entreegelden en de financiƫle steun van mensen en organisaties die de Hortus een warm hart toedragen. De SBGH is een erkend goed doel en heeft een ANBI status.