Hortus Botanicus Haren-Groningen

EN

DE

a

Hortus Botanicus Haren-Groningen

Vlinder- en bijenweide

Een weelderige bloemendracht

De Hortus heeft een vlinder- en bijenweide van ongeveer 4000 vierkante meter aangelegd. Het is een biotoop geworden voor de vlinder en de bij, met luwte en beschutte plekken voor overwintering. Naast waardplanten zullen er drachtplanten te vinden zijn. Veel insectensoorten zijn erg kieskeurig en gebruiken maar een of enkele plantensoorten voor voedsel en voortplanting.

Met het inzaaien van diverse inheemse en uitheemse plantensoorten wordt hieraan tegemoet gekomen en dit levert tevens een bijdrage aan de biodiversiteit. Voor het publiek zal de vlinder/bijentuin van het voorjaar tot in het najaar een weelderige bloemenpracht te zien geven.

Met dank aan het Scholten-Kammingafonds dat het ontwerptraject mede heeft gefinancierd en de Provincie Groningen en de Vrienden van de Hortus die de uitvoeringsfase van de vlinder- en bijenweide hebben gesubsidieerd.