oude munting tuin

Negentiende eeuw: uitbreiding collectie en nieuw laboratorium

De verzameling planten bleef veelzijdig. Zaden en planten werden uitgewisseld met andere botanische tuinen, vanaf 1856 werden ook zaadlijsten uitgegeven. Daarnaast werd niet vergeten planten te verzamelen in eigen provincie en de verdere omgeving.

In 1880 werd, na aankoop en afbraak van een belendend perceel, naast het Hortushuis een laboratorium voor pharmacie gebouwd. De nieuwe hoogleraarswoning kwam in de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat te staan. Het Hortushuis op het terrein behield alleen de functie van botanisch laboratorium. Omdat de ruimte te klein was voor onderwijs en onderzoek, werd er besloten tot de bouw van een nieuw laboratorium. Op 22 april 1899 werd het nieuwe botanische laboratorium, grenzend aan het oude Hortushuis geopend. Hiervoor zijn een aantal huisjes aan de Rozenstraat afgebroken. De kassen zijn toen waar nodig hersteld en verbeterd.

>> De Hortus in de 20e eeuw

<< Terug naar de 18e eeuw