Rondleiding Laarmantuin

Over de Hortus botanicus Haren

De Hortus botanicus Haren is eigendom van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en speelde tot 1980 een belangrijke rol in het plantenonderzoek. Daarna werd de Hortus verpacht aan diverse commerciƫle partijen, die de Hortus winstgevend probeerden te exploiteren. Dat lukte uiteindelijk niet, waarna de RUG in 2002 de Stichting Behoud Groene Hortus (SBGH) oprichtte. De bestuursleden van de Stichting worden door de RUG benoemd, waarbij de voorzitter van het College van Bestuur als Raad van Toezicht fungeert. De SBGH kreeg de Hortus in bruikleen voor een periode van 10 jaar. Inmiddels is het contact met de Stichting verlengd tot 2020. De RUG stond voor 10 jaar garant voor de exploitatie van de SBGH. Vanaf 2012 staat de Hortus financieel gezien op eigen benen. Wel heeft de RUG bemoeienis met de Hortus voor wat betreft de huisvesting van het personeel en de vrijwilligers en het noodzakelijke onderhoud aan de gebouwen.

De SBGH is een erkend goed doel met ANBI status.

Meer dan 100 vrijwilligers zetten zich met veel enthousiasme in om de Hortus in Haren te behouden voor Noord-Nederland. Het voortbestaan van de Hortus is echter ook afhankelijk van de financiƫle steun van de Vriendenvereniging Hortus Haren en anderen die de Hortus een warm hart toedragen.

Intro

De Hortus botanicus Haren is een van de oudste en grootste botanische tuinen van Nederland. Op de Hortus, die 15 hectare groot is, bevinden zich een groot aantal heel verschillende tuinen. Zo is er een wilde plantentuin, een Keltische tuin en een Chinese tuin met een authentiek Chinees theehuis. De Rijksuniversiteit Groningen is eigenaar van de Hortus Haren.

Steun de Hortus Haren

Lees meer over de geschiedenis van de Hortus Haren