Sluiting van de kas

Het Bestuur van de Hortus in Haren heeft na overleg met de RUG, eigenaar van de Hortus, besloten om de kas met onmiddellijke ingang voor het publiek te sluiten. Aanleiding voor deze beslissing is een onderzoek van de RUG naar de kwaliteit van de gebouwen van de Hortus. Daarbij bleek dat de technische staat van de kantoren en de kas als onvoldoende werden beoordeeld. Met name de technische staat van de kas was aanleiding om met het oog op de veiligheid van het publiek en de medewerkers de kas te sluiten. In de komende maand vindt overleg plaats met de RUG over de te nemen maatregelen en op welke wijze de bestaande beplanting van de kas kan worden behouden. Het bestuur gaat er overigens niet van uit dat de kas in een goede staat zal worden hersteld. Een dergelijke operatie zou in de miljoenen lopen.

Het eventuele verlies van de kas maakt de Hortus overigens niet minder aantrekkelijke voor het publiek. Sinds enige jaren geleden de tropische kas buiten werking werd gesteld vanwege de zeer hoge energielasten, is de kas nog slechts een beperkt deel van wat de Hortus te bieden heeft. Met z’n ruim 20 hectare grote terrein biedt de Hortus naast de Laarmantuin (eerste ecologische tuin van Nederland) met aandacht voor de bedreigde planten, de bijzondere Chinese tuin met paviljoen ( de enige in Europa), een veelheid aan thema-tuinen. Bovendien biedt de Hortus in de zomer van 2015 met 7 X Solo een geweldige tentoonstelling van Nederlandse en Duitse beeldhouwers in een weelderige tuin setting.

OOG TV besteedde op 23 juni 2015 aandacht aan de sluiting van de kas

naar nieuwsoverzicht