zwerm bijen

Nieuwe column over het Hortus bijenvolk

Bij de Hortus Haren zijn drie imkers actief. Eén van hen – Henk van der Zijden – vertelt in deze nieuwe column over het Hortus bijenvolk.

Het Hortus bijenvolk

In het afgelopen najaar hebben de imkers hun volken gereedgemaakt voor de winter. Dat houdt in dat ze de volken goed controleren, behandelen tegen de varoamijt en ze voeren met verdikt suikerwater. Imkers noemen dit inwinteren. De bijen stoppen met vliegen zodra het beneden de 12 graden wordt. De mannetjes bijen (darren) worden door de werksterbijen de kast uitgewerkt en zullen de winterkoude niet overleven.

Wintervolkjes zijn een stuk kleiner dan zomervolken die wel 60.000 bijen per volk kunnen bevatten: rond de 10.000 bijen proberen de winter goed door te komen. De werksters concentreren zich rondom de koningin die zij gedurende de gehele winter warm houden en blijven voeren. Op deze manier zorgen zij dat ze de winter door kan komen. Winterbijen leven dan ook veel langer dan zomerbijen, die slechts 6 weken oud worden.

In het vroege voorjaar zullen de bijen, zodra de temperatuur dat toelaat de kast even verlaten om zich te ontlasten. Tot die tijd houden ze hun poep in hun lichaam. Je kunt je voorstellen dat je als bij, na zoveel weken opgesloten te hebben gezeten, graag naar buiten wilt om eens lekker te poepen. Daarom komt het soms voor dat de schone was, die je net op de waslijn te drogen hebt gehangen, besmeurd is met gele vlekjes. Vervelend voor de huisvrouw/man maar voor de imker is dit een belangrijk moment waarop je kunt zien of het volk de winter heeft overleefd.

Grote verliezen onder bijenvolken bij noordelijke imkers

De wintersterfte onder de bijenvolken is bij veel imkers in het noorden dit jaar veel hoger dan voorgaande jaren. Ook op de Hortus sloeg het noodlot toe en bleek dit voorjaar dat er van de 16 ingewinterde volken slechts 6 de winter hebben overleefd. Over de redenen wordt veel gepraat, maar het warme najaar en de plotseling koude in combinatie met een hoge varroa-druk spelen zeker een rol. Voor de Hortus imkers is dit een behoorlijke tegenvaller. Zeker omdat zij eigenlijk met een aantal volken in april naar het koolzaad hadden willen gaan. Het is nu zaak om de overgebleven volken snel op sterkte te krijgen, zodat zij ook snel het aantal volken weer kunnen uitbreiden.

Tijdens de Landelijke Open Imkerijdagen op zaterdag 8 en zondag 9 juli zijn de imkers aanwezig in de Hortus Haren

 

naar nieuwsoverzicht