Vlinder

Aanleg vlinder- en bijentuin

Elke keer is er wel wat nieuws te bekijken in de Hortus. Interessant om de “before and after” situatie te zien van de Vlinder-bijentuin: “nu nog een grote bak met zand, straks de vlinders en de bijen op het land”. De Hortus is bezig om een vlinder- en bijentuin aan te leggen, een tuin van ongeveer 4000 vierkante meter. Het zal een biotoop worden voor de vlinder en de bij, met luwte, beschutting, plekken voor overwintering en waar waardplanten en drachtplanten te vinden zijn. Veel insectensoorten zijn erg kieskeurig en gebruiken maar een of enkele plantensoorten voor voedsel en voortplanting. Met de in te zaaien inheemse en uitheemse plantensoorten wordt hieraan tegemoet gekomen en levert het een bijdrage aan de biodiversiteit. Met dank aan het Scholten-Kammingafonds dat het ontwerptraject en de Provincie Groningen en de Vrienden van de Hortus die de uitvoeringsfase van de vlinder- en bijentuin hebben gesubsidieerd (5 april 2018).

naar nieuwsoverzicht