Voedselarme plas 2

Het landschap in de tuin

In diverse tuinen in de Hortus is op verschillende manieren een landschap verwerkt.

• In de Chinese tuin bevindt zich een landschap. Ten Westen van de Chinese tuin ligt een rotstuin en die fungeert hier als een geleend landschap. Als je in de tuin staat, zie je buiten de muur de bergen in de verte.
• De grote rotstuin van de Hortus is zelf ook een landschapstuin met elementen die ons doen denken aan een berglandschap.
• De Hondsrugtuin is in 2017 geopend. Het ontwerp is van landschapsarchitect Jan Maas. Hij heeft zich laten inspireren door het landschap van het Hondsruggebied. Er zijn ruggen van keileem met dekzand, een beekje met naastgelegen hooilanden en een karakteristieke padenloop. Natuur en hoveniers moeten zorgen voor een beplanting die gaat lijken op de flora in het “echte” gebied. Daarnaast wordt hier ook een prehistorisch landschap verbeeld. Voor de beplanting met bomen en struiken is namelijk gekozen voor soorten die zich vlak na de ijstijden in ons land hebben gevestigd.
• De Laarmantuin (wilde plantentuin) bevat veel landschappelijke elementen. Zo is er een weidegebied en zijn er verschillende types bos.
• De voedselarme plas is aangelegd om zo veel mogelijk overeenkomsten te vertonen met een tot op een leemlaag uitgestoven kuil in een dekzand landschap. De verwachting was dat er een heideven zou ontstaan, vergelijkbaar met een voedselarme hoogveenplas.
• In het centrum van de 20 ha grote Hortus wordt een parkachtig landschap gecreëerd met grotere graspartijen, meer zichtlijnen en eilandborders. Deze elementen van de Engelse landschapsstijl zorgen voor meer overzicht en doorzicht en laten de bijzondere solitaire bomen die er staan goed tot hun recht komen.