Hortus Hermitage foto Ben Nienhuis 1

Lezingen in de Hortus als groene retraiteplek

In september en oktober en oktober 2017 verbleven NRC-redacteur en dichter Marjoleine de Vos, moraalfilosoof Ann Meskens en organisatiefilosoof Mieke Moor als eerste speciale gasten in de Hortus Hermitage. Op 29 oktober 2017 reflecteerde het drietal in lezingen op de Hortus als groene retraiteplek.

Marjoleine de Vos (1957) is neerlandica. Zij is als redacteur verbonden aan NRC Handelsblad, waarvoor ze onder meer een tweewekelijkse beschouwelijke column schrijft. Van 2002 tot 2014 schreef ze bovendien een maandelijkse, later wekelijkse en zelfs een paar jaar dagelijkse rubriek over het plezier van koken. Een keuze uit haar beschouwingen werd in 2011 gebundeld onder de titel Het is zo vandaag als altijd. Daarnaast publiceerde zij vier dichtbundels, de laatste, Uitzicht genoeg, verscheen in 2013 bij uitgeverij Van Oorschot.
Hier vindt u de tekst van de lezing van Marjoleine de Vos

Ann Meskens (1965) studeerde wijsbegeerte en toegepaste ethiek aan de KU Leuven en de Universiteit van Nice en is auteur van de boeken Jacques Tati: Een kwestie van kijken en Eindelijk buiten: Filosofische stadswandelingen. Ze verbleef van 2010 tot 2012 als gastschrijver aan de Amsterdamse Gerrit Rietveld Academie en daarover schreef ze het boek The making of. Ze geeft lezingen, spreekt op radio, neemt deel aan kunstprojecten, schrijft columns en kiest er voor om gelegenheidsfilosoof te zijn, dicht bij de wereld. Meskens is naast filosoof ook hovenier van opleiding. Dat leidde de laatste jaren tot medewerking aan diverse projecten waar tuinen centraal staan. In 2014 werkte ze met Kunstenaarsvereniging Diepenheim rond vernieuwende visies op tuinen van de 21e eeuw. Het boek The Non Urban Garden, Tuinen van de 21e eeuw is hiervan een verslag. Voor De Nederlandse Tuinenstichting (NTs) gaf ze in 2015 een lezing binnen het lustrum-thema ‘Tuinen van de Toekomst’.
Hier vindt u de tekst van de lezing van Ann Meskens

Mieke Moor (1964) is organisatiefilosoof. Met haar boek Tussen de regels. Een esthetische beschouwing over geweld van organisatie werd zij genomineerd voor het meest vernieuwende adviesboek van het jaar. Zij werkt op het grensvlak van organisatietheorie, maatschappelijke vraagstukken, kunst en filosofie en werkt daarin vaak samen met kunstenaars en wetenschappers. In november 2017 verschijnt haar nieuwe boek Werken in het wit. Een jaar lang filosoof-in-residence in het Radboudumc. Hierin verkent ze de betekenis van wit in het ziekenhuis, de kunst, de filosofie, en het organisatiedenken.
Hier vindt u de tekst van de lezing van Mieke Moor

Bekijk het lezingenprogramma op 29 oktober

Meer over de Hortus Hermitage