Marco Goldenbeld – De logica van het scheppen
Marco Goldenbeld eist een geslaagde spanning tussen materiaal en vorm in zijn werk. Dat vergt concentratie en aandacht. ´Uiteindelijk creëert een beeld zichzelf. Er is sprake van een bepaalde logica die inherent is aan het maakproces. Het is deze logica die ik zoek, en waar ik op in wil haken´. Dit proces verandert niet wezenlijk, maar de ervaring van de beelden die al voltooid zijn, neemt hij mee. Zoals zijn opgedane kennis van licht en schaduw, die bepalend zijn voor de ruimtelijkheid van het beeld. Op deze wijze van trial and error, door het spel van toevoegen en weglaten, heeft hij in bijna 30 jaar beeldhouwerschap aan een herkenbaar oeuvre gewerkt. Een veelvuldig terugkomende vorm in zijn beelden is de driehoek. De driehoek komt in vele hoedanigheden in zijn werk tot uiting. ´Wanneer je op zoek bent naar eenvoud en spanning is de driehoek een onuitputtelijke bron. Het duikt eerst onbewust op, later ga je bewuster met de driehoek om. Van punt naar is een lijn, nog en punt en je hebt een ‘vlak´.
Marco Goldenbeld werkt veel in opdracht. Hierbij is de locatie of de inhoud van de opdracht het vertrekpunt om tot een beeld te komen. Veelal komen er bij een opdracht direct associaties boven, maar toch begint hij bij nul, zoals hij dat noemt. Tijdens het ontwerpproces gaan vorm en inhoud op een gegeven moment een verbinding aan, groeien ze naar elkaar toe, gaan ze beter bij elkaar passen. Opdrachten zijn voor hem veeleer een uitdaging dan een beperking. ´Door opdrachten krijg ik de kans om op groot formaat te werken. Staal geeft mij die mogelijkheid. Een beeld moet je niet alleen zien, maar ook beleven: je moet er omheen en onderdoor kunnen lopen. Je ervaart de kracht van de vorm dan het sterkst. En het is spannend om de inhoud van een opdracht naar mijn eigen
vormentaal om te zetten´.

Marco Goldenbeld is een van 8 beeldhouwers die in 2017 deelnemen aan de expositie 8 X SOLO in de tuinen van de Hortus Haren.

Ga naar de website van Marco Goldenbeld