divendal - verloren-niet gevonden

Bernard Divendal

Van oorsprong is Bernard Divendal vooral schilder en tekenaar, maar sinds meer dan 10 jaar maakt hij ook ruimtelijk werk. In 2012 werd hij door de Kunstverein Grafschaft Bentheim in Neuenhaus gevraagd om een groot buitenbeeld te maken. Dit werk, getiteld ‘Open mind/keine Ahnung’, is opgebouwd uit delen van profielijzer en bespannen met transparante wikkelfolie.
Sindsdien heeft Bernard elk jaar een of meer nieuwe grote buitenbeelden gemaakt, die op diverse plekken tijdens zomertentoonstellingen te zien waren. Voor deze werken heeft hij uiteenlopende  materialen gebruikt, die veelal uit de bouwmarkt afkomstig zijn. Hij maakt daarbij graag een min of meer oneigenlijk gebruik van de eigenschappen van deze materialen. De titel ‘Open mind/keine Ahnung’ verwijst naar het verschijnsel dat verworven kennis over een bepaalde materie vaak wordt verward met inzicht erin. Maar het staat de toeschouwer uiteraard vrij om bij het beeld zijn eigen associaties te maken.
Dat geldt ook voor het werk ‘Société fermée’ (2014), een samenstelsel van zes hek-achtige houten constructies, geïnspireerd door de manier waarop in Duitse bossen jonge aanplant wordt beschermd tegen wildvraat. Een oorspronkelijk puur functionele constructie diende voor Bernard als bron voor een kleurige sculptuur, die een zekere dubbelhartigheid (transparant maar ook ontoegankelijk) in zich heeft.

In een ander werk, ‘Verloren, niet gevonden’ (2016), ligt in een open stellingkast een verzameling bontgekleurde badslippers in rijen opgetast. Niet geordend naar kleur, grootte, linker of rechter voet, en met slechts af en toe een compleet paar ertussen. Verloren of gevonden, dat is de vraag. In elk geval niet meer in gebruik, maar gereduceerd tot voorwerp met een onbekende geschiedenis of bestemming; tot een anoniem verzamel- en tentoonstellingsobject.

Bernard Divendal is een van 8 beeldhouwers die in 2017 deelnemen aan de expositie 8 X SOLO in de tuinen van de Hortus Haren.

Ga naar de website van Bernard Divendal