Koen de Vries - ruimtewandeling

Koen de Vries

Koen de Vries’ portretten vallen binnen de beeldende traditie van kunstenaars als Rodin, Boccioni en Bacon. Zij brachten eigentijdse zaken als film, psyche en beweging naar de beeldende kunst. Ook De Vries laat de mens in beweging zien, zowel fysiek als mentaal. Een bijzondere plek in het werk van De Vries wordt ingenomen door portretgroepen. Geen losse figuren, maar mensen met onderlinge band en interactie. De non-verbale communicatie binnen een groep wordt door De Vries verheven tot poëzie. Signalen die mensen uitstralen, krijgen een eigen podium.

Zijn portretgroepen zijn als freezes uit een film; statisch doch vol dynamiek.“Ik heb gemerkt dat ik mensen even moet helpen om contact te maken met mijn beelden.

Ook al gaat het niet over letterlijke gelijkenis, ze herkennen iets van zichzelf en worden ongemakkelijk. Maar je móet kijken, laat je uitdagen, het is een beeld en het is ervoor gemaakt!”