Herman Bartelds - Gevangen Licht

Herman Bartelds

Onverzettelijke blikvangers. Ze markeren hun plaats in de ruimte. In zijn werk combineert Herman Bartelds verbondenheid met de aarde met een opwaarts gerichte beweging. Zijn beelden hebben verwantschap met totempalen, obelisken en monolieten. De beeldhouwer refereert niet alleen aan beweging, maar ook aan gevoelens en intermenselijke relaties. Zijn beelden reflecteren een breed spectrum van betekenissen. Ze openbaren zich enerzijds als ijkpunten in de ruimte en anderzijds als gematerialiseerde ideeën.

Bartelds is een beeldhouwer die maximaal rendement uit de materialen haalt. De thema’s die hem bezighouden zijn stevig in krachtige vormentaal verankerd.

Wie zich openstelt voor zijn werk, ontdekt het raffinement waarmee contrasten verenigd zijn tot een sculpturale eenheid. Het tijdelijke en het eeuwige, natuur en cultuur, stilstand en beweging zijn steeds twee kanten van de medaille. De beelden van Herman Bartelds ontlenen hun zeggingskracht aan de unieke combinatie van verbinden en verbazen.