JS_ H_ 080 Slomp

Henk Slomp

Het werk van Henk Slomp beschrijft hij zelf als nogal divers van aard. Hij maakt veel toegepast werk, in de vorm van kroonluchters, een trap, een poort, een fontein. Kleine beelden, al dan niet in combinatie met andere kunstenaars (Peter Hiemstra, De Karavaan) en groot werk. Het grote werk maakt hij meestal in cortènstaal, veelal gecombineerd met glas of steen. In overwegend organische vormen. Het wil geen weergave van bestaande organische vormen zijn, veel eerder bestaanbare organische vormen. Het voldoet aan de wetten van groei, van ontwikkeling, van de natuur, ook als het geabstraheerd is.
Het glas dat Slomp gebruikt klooft hij uit grotere brokken, de stenen gebruikt hij vaak zoals hij ze aantreft.