Henk Rusman 3

Henk Rusman

Een inspiratiebron voor Henk Rusman is de omgeving zoals we die waarnemen en beleven: vormgegeven landschappen, stedelijke situaties, de structuren van de dingen om ons heen. Op basis van formele vertrekpunten verbindt hij het denken in materie, maatvoering, structuren en systematiek, met het onvermoeibare zoeken naar verrassende invalshoeken.

Zijn geometrisch abstracte beelden zijn gebaseerd op heldere concepten. Met zorg, aandacht en toewijding bouwt hij ze op en komt hij tot oorspronkelijke vormen die ingenieus en geraffineerd zijn geconstrueerd en een bijzondere interactie aangaan met de ruimte waarin ze geplaatst zijn. Naast het belang van de ruimtelijke context is ook de radicale benadering van elementaire vormen van groot belang.

In zijn recente werk zoomt Rusman nadrukkelijker dan voorheen in op maatverhoudingen, structuren, herhalingspatronen en ritmiek als een abstracte verbeeldingskracht.