JS_ H_ 002 Boone

André Boone

Stelt u zich eens voor: u hoort de koekoek en ziet het kikkervisje…. André Boones zintuigen raken erdoor geprikkeld. Behalve de zintuiglijke prikkeling roept deze ervaring ook betekenissen op. Dit inspireert hem tot het maken van beelden. Boone geeft aan dat de historie hem leert iets van deze tijd te begrijpen. Het leert hem dat culturen elkaar beïnvloeden. Een proces waarbij de ene cultuur de cultuur van de ander (de overheersende) overneemt en laat zien dat het streven om uit stijlen het beste te kiezen geen hedendaags verschijnsel is. Het werk van Boone richt zich op de creativiteit in de cultuur en het plezier dat deze houding kan geven. Plezier in zowel de hedonistische betekenis, maar ook in de motivatie om dieper tot de dingen door te dringen. De wijze waarop hij naar de wereld kijkt is mede beïnvloed door en ontwikkeld dankzij de media.

De beelden laten het publiek zien hoe invloeden van buitenaf mede de vorm bepalen. Met een open houding ten overstaan van het vreemde, het andere, creëert hij een synthese van zijn gevoelswereld en vormentaal.