Hortus Botanicus Haren-Groningen

EN

DE

a

Hortus Botanicus Haren-Groningen

Laarmantuin in nationale plantencollectie

De Laarmantuin is door deze status een cultuurhistorisch monument en onderstreept het nationale belang van de Hortus Haren als botanische tuin.

Hondsrugtuin

De wilde plantentuin of Laarmantuin, die deel uitmaakt van de Nationale Plantencollectie, bestaat uit vier verschillende gebieden met ieder unieke eigenschappen. Het Arboretum, het Pinetum, het Heidegebied en het Weidegebied.

De Laarmantuin is opgenomen in de Nationale Plantencollectie

De blijdschap was groot in de Hortus botanicus Haren, nadat bekend werd dat de wilde plantentuin in de Hortus (de Laarmantuin) was opgenomen in de Nationale Plantencollectie. Die status is toegekend door de Stichting Nationale Plantencollectie en onderstreept het nationale belang van de Hortus Haren als botanische tuin.

De Laarmantuin als cultuurhistorisch monument
De wilde plantentuin heeft een omvang van ruim vier hectare. Deze tuin werd in de jaren 20 van de vorige eeuw door de Rijksuniversiteit Groningen aangelegd om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren naar de interacties tussen plantensoorten en hun omgeving. Deze eerste ecologische tuin van Nederland heeft daardoor in belangrijke mate bijgedragen aan onze huidige beeldvorming over natuur en landschap. Dit cultuurhistorisch belang was voor de Stichting Nationale Plantencollectie een belangrijke reden om de Laarmantuin op te nemen in de Nationale Plantencollectie.

De Laarmantuin als ecologisch monument
Naast de cultuurhistorische waarde onderkende de Stichting ook het ecologische belang van de Laarmantuin. Want deze tuin bevat verscheidene inheemse en zeldzame vegetatietypen, zoals vochtige heidesoorten, blauwgrasland, kalkgrasland en voedselarme watervegetaties. Hier groeien planten die zeer zeldzaam zijn of bijna uit Nederland zijn verdwenen. Het toekennen van genoemde status helpt om deze zeldzame vegetaties en plantensoorten voor de toekomst te behouden.

Wat er allemaal moest gebeuren en hoe nu verder
Twee jaar lang is er door vrijwilligers intensief gewerkt om de felbegeerde status voor de Laarmantuin te verwerven. De vegetaties en alle plantensoorten moesten eerst worden geïnventariseerd en gedocumenteerd, waardoor die informatie toegankelijk werd voor het publiek en voor educatieve doeleinden. En nu achterover gaan leunen is er ook niet bij, want er is een continue inspanning nodig om de nationale status te kunnen behouden. Daarnaast zijn er voor de komende jaren allerlei activiteiten gepland om de Laarmantuin bij het grote publiek meer bekendheid te geven.

Het project “Renovatie Laarmantuin” ten behoeve van opname in de Nationale Plantencollectie, werd geïnitieerd en gefinancierd door de Vereniging Vrienden van de Hortus.