Vriendenlezing Voedsel, een onderschat wereldprobleem

Op dinsdag 12 oktober 2021 organiseert de Vereniging Vrienden van de Hortus ‘Hendricus Munting’ haar jaarlijkse Vriendenlezing.

Onderwerp: Voedsel, een onderschat wereldprobleem

Spreker: ing. Wout Veldstravoormalig stadsecoloog van Groningen, namens coöperatie Duurzaam Haren betrokken bij het Voedselbos te Glimmen en de Zelfoogsttuin in de Biotoop

Samenvatting:
De samenleving wordt steeds meer geconfronteerd met de grenzen aan de groei. De wijze waarop wij de aarde gebruiken levert steeds grotere problemen op. Sommige daarvan zijn intussen zo duidelijk geworden, dat er wereldwijd aan gewerkt wordt. Er zijn echter ook verborgen zaken, waar nog weinig aandacht voor is. Een dergelijke kwestie is de wijze waarop wij ons voedsel produceren en consumeren. De consequenties daarvan hebben veel relaties met de bekende problemen waar al beleid voor is. Een oplossing kan daarom alleen gevonden worden als we de problemen in samenhang aanpakken.
Locatie: grote collegezaal van de Biotoop, Kerklaan 30, Haren.
De toegang is gratis, ook voor niet-leden.

Opgave vóór donderdag 7 oktober is verplicht in verband met de voorbereiding en het beperkte aantal plaatsen.
Opgeven kan per mail: hortusharenvrienden@gmail.com

of per post:
Vereniging Vrienden van de Hortus ‘Hendricus Munting’
Postbus 159
9750 AD Haren

Het bestuur van de Vriendenvereniging denkt dat dit een interessant onderwerp is voor veel bewoners van Haren en omgeving. Wij zouden het zeer op prijs stellen indien u deze informatie aan uw leden/medewerkers/collega’s wilt doorgeven.
Bij voorbaat dank voor de te nemen moeite!