Hondsrugtuin collagefoto

Adopteer een stukje van de nieuwe Hondsrugtuin

De bekende Landschapsarchitect Jan Maas heeft zich voor zijn ontwerp van de nieuwe Hondsrugtuin in de Hortus Haren laten inspireren door Unesco Geopark De Hondsrug waar Haren sinds een paar jaar deel van uitmaakt. De aanleg van de 8.000 m2 grote Hondsrugtuin zal voor het publiek al een belevenis zijn.

  • Fase 1 bestaat uit het storten van verschillende grondsoorten (5000m3!) die kenmerkend zijn voor de Hondsrug. In deze fase wordt ook water voor een beekje naar de tuin geleid.
  • Fase 2 is het bestraten van de tuin, een padennetwerk dat is geïnspireerd op de lijnen die schapen door het landschap trekken.
  • Fase 3 is het beplanten van de tuin.
  • In 2017 zullen bezoekers de nieuwe Hondsrugtuin kunnen verkennen.

Om de plannen voor de Hondsrugtuin te kunnen realiseren is geld nodig. De Hortus Haren investeert zelf fors in de aanleg van de tuin en benadert fondsen en instanties voor een bijdrage. Om de tuin helemaal ‘af‘ te maken hoopt de Hortus dat ook bedrijven en particulieren, die de Hortus een warm hart toedragen, willen doneren.

Door 25 euro te doneren adopteert u één vierkante meter Hondsrugtuin.

Voor 25 euro kan een vierkante meter Hondsrugtuin worden beplant. Maar elke bijdrage is zeer welkom. Donaties kunnen overgemaakt worden naar rekeningnummer NL84 RABO 0385 1873 86 t.n.v. Stichting Behoud Groene Hortus o.v.v. Hondsrugtuin.